ขอให้นักศึกษาคณะวิทย์ ลงทะเบียนเพื่อรับ Tablet เพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิ.ย. 2564

 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการให้บริการนักศึกษา คำปรึกษาทางวิชาการ การเรียนการสอน