เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ อาจารย์เกตุวิภา จรรยาศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อาจารย์ศิริวรรณ ทองอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ และ เรืออากาศเอกชุมพล ตุลาพันธ์กรรมการสมาพันธ์สมาคมสปาและ Wellness ไทย เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรระยะสั้น ในสาขางานธุรกิจความงาม และสาขางานธุรกิจสปา ณ ห้องประชุม 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เรียบเรียง/ข้อมูล โดย ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

ภาพ : ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล และกฤติภูมิ  แวงภูลา

Prev