ทำบุญตักบาตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ภายในงานมีพิธี ถวายภัตตาหารและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกัน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเป็นความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเสริมสร้างประเพณีอันดีงาม

ทำบุญตักบาตร

Prev Next