วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ทีมงานคลีนิคเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย เพื่อต่อยอดการดำเนินงาน ปีที่ 2 ในการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรว่านสาวหลงและผักบุ้งทะเลเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง

โครงการคลีนิกเทคโนโลยีโดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ หลังจากการผลิตและจำหน่ายสินค้า และความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค หัวหน้าทีมคลีนิกเทคโนโลยี และทีมงาน

Prev Next