สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารอุตสาหกรรมเกษตร อาคารแปรูป 1 อาคารแปรูป 2 อาคารแปรูป 3 นอกจากนี้ยังมี โรงงานต้นแบบแปรรูปน้ำดื่มมาตรฐาน GMP อีกด้วย

ซึ่งประกอบไปด้วย อาทิ เช่น สำนักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการด้านเนื้อ นม ผักและผลไม้ ประสาทสัมผัส และห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง ที่ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และให้บริการวิชาการ ดังนี้

 

 

โรงงานแปรรูปน้ำดื่ม

                               โรงงานต้นแบบแปรรูปน้ำดื่มมาตรฐาน GMP

 

เครื่องผลิตน้ำดื่ม

                                                       โรงงานต้นแบบแปรรูปน้ำดื่มมาตรฐาน GMP

 

ครุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เนื้อ

     เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง ประกอบด้วย เครื่งอปิดฝากระป๋อง รางไล่อากาศ หม้อต้มสองชั้น (ใช้ไอน้ำ)

ครุภัณฑ์เนื้อ

                                                       หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (retort) สำหรับกระบวนผลิตอาหารกระป๋อง

วิเคราะห์อาหาร

                                                                          เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

วิเคราะห์อาหาร

                                                                                       เครื่องวัดสี

วิเคราะห์อาหาร

                                                                     เครื่องวัดความหืน

วิเคราะห์อาหาร

                                                                            เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

วิเคราะห์อาหาร

                                                                   เครื่องวิเคราะห์โปรตีน

วิเคราะห์อาหาร

                                                                              เครื่องอบลมร้อน (hot air oven)

 

วิเคราะห์อาหาร

                                                                                   ตู้อบลมร้อน

 

วิเคราะห์อาหาร

                                                        สารเคมีสำหรับการเรียนการสอน และการวิจัย

วิเคราะห์อาหาร

                                    เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum dryer)  (ซ้าย) ตู้แช่แข็งสำหรับเก็บตัวอย่าง (กลาง)

 

วิเคราะห์อาหาร

                                                                                  เครื่องวิเคราะห์กากไย

วิเคราะห์อาหาร

                                                                        เครื่องผสมสารละลาย (ซ้าย) เครื่องวิเคราะห์เถ้า  (ขวา) 

 

วิเคราะห์อาหาร

                                                                          ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ไขมัน

วิเคราะห์อาหาร

                                                                          ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ไขมัน

วิเคราะห์อาหาร

                                                                                เครื่องย่อยโปรตีน

 

อาคารแปรรูป 2

                                                                     อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

                                                                    อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

วิเคราะห์อาหาร

                                                                    ห้องปฏิบัติการพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์นม

 

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

                                    ลานเอนกประสงค์สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารแปรรูปอาหาร 2

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

                                                                               เครืองทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer)

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

                                                                           หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (auto clave)

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

                                                                               เครื่องวิเคราะห์กากไย

 

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

                                                                                      ชุดวิเคราะห์โปรตีน      

 

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

                                                                       ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ไขมัน

 

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

 

ห้องประสาทสัมผัส

                                                               บูทสำหรับการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส

 

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

           เครื่องมือสำหรับกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง ประกอบด้วย เครื่องลวกผัก หม้อต้ม 2 ชั้น และเครื่องบรรจุของเหลว

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

           เครื่องมือสำหรับกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง ประกอบด้วย รางไลอากาศ เครื่องปิดฝากระป๋องระบบอัตโนมัติ

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

                                                                                เครื่องบรรจุของเหลว

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

                                                                                           รางไล่อากาศ

เครื่องจักรประกอบห้องปฏิบัติการด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมง  ประกอบด้วย

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

                                                                    เครื่องบรรจุไส้ (ซ้าย)  เครื่องผสม (ขวา)

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

                                                                  ตู้อบลมร้อนชนิดถาด (tray dryer)

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 3

                                                       ตู้อบแห้งด้วยลมร้อน ชนิดถาด (tray dryer)

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565    ข้อมูลโดย : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Prev Next