แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).
ประเภทเอกสาร: 
ข้อมูลเผยแพร่/แจ้งเวียน
ลงนามโดย: 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน: 
งานนโยบายและแผน
วันที่: 
11
เดือน: 
กรกฎาคม
ปี: 
2562