อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
deakinds[at]gmail.com

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
jatuporn2004[at]yahoo.com

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
saijai_pas[at]yahoo.co.th

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
patsoontron[at]hotmail.com

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9102
daffy13[at]hotmail.com

อ.พัชนี บุญธกานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1673
patchaboon[at]hotmail.com

ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1681
nitteranon[at]gmail.com

อ.อมรรัตน์ โมราราช

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
amonrut_morn1[at]hotmail.com