แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ