องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

3.1 การรับนักศึกษา

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2 ก.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทย์ Adventure of science 14 ก.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
จำนวนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ 2560
จำนวนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
แบบประเมินตนเองของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
คณะวิทย์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายงานกิจกรรม/โครงการ

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิทย์-อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนจากประธานกรรมการบริษัทจิ้วฮวดจำกัด 29 ต.ค.2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ 9-11 ต.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิทย์-อาหารนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 9 ต.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาวิทย์-อาหาร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหาร 9 ต.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam 22 ก.ย. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทย์ คว้ารางวัลการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup 4-7 ก.ย. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 30 ก.ค.62 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 30 ก.ค.62 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์เดินหน้าพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 23 กรกฎาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะครูและนักเรียน ร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์ 9 กรกฎาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2562 6 กรกฎาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิทย์-อาหารร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2019 15 มิถุนายน 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯจัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15-16 มิ.ย. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี 2562 8 มิ.ย. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 28-29 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการธำรงรักษ์การทำประมงและการต่อเรือบางพระ 23 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ คว้ารางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( AUC2 ) 22-24 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิทย์อาหารฯ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 21 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทย์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 62 19-22 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดโครงการ SCITECH VOLUNTEER นักวิทย์จิตอาสา 26 ม.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 19 มกราคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ SCI TECH FunRun 2018 8 ธ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงผลงานและสาธิตการทำขนมไทยในงานแถลงข่าวเกษตรบางพระแฟร์ 61 23 พ.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณบดีคณะวิทย์ฯ นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาร่วมอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของบางพระ 17 พ.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 61 6 ก.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561 18 ส.ค.2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 60
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา ปีการศึกษ 2560
รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักศึกษาพร้อมคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบคณบดีเพื่อรายงานผลในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ 25 พ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สรุปโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (งปม.2561)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมจิตอาสา "รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ" 31 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ 17 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน มจธ. 22 ก.พ.2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา 22 ก.พ. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน 3 ก.พ. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560 24 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาจัดโครงการทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 18 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ