ข่าวสารกิจกรรมหน่วยงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดการแข่งขันการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “STEM Quest”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “STEM Quest”  ในงานวันเกษตรแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดแข่งขันการตอบปัญห

คณะวิทย์จัดโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา  วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ชายทะเลบางพระ และวัดวิเวการาม เป็นกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะชายทะเลบางพระ หมู่ที่ 1  และกิจกรรมพัฒนาวัดวิเวการาม โดยมีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาท้องที่ชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อเป็นการทำก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบนำโดย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีฯ และรองคณบดี  ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านวิชาการ กิจกรรมของนักศึกษา และด้าน

คณะวิทย์ฯ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2560  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการประกวดโครงงานมีรายละเ

สาขาวิทย์-อาหาร จัดจัดแข่งขันประกอบอาหาร เมนูไข่พระอาทิตย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดแข่งขันประกอบอาหาร เมนูไข่พระอาทิตย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

สาขาวิทย์-อาหาร จัดการแข่งขัน เมนูส้มตำลีลา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการแข่งขัน เมนูส้มตำลีลา วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

คณะวิทย์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิท

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน ในงานวันเกษตรแห่งขาติ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัย ของสาขาวิชาสู่ชุมชน โดยหัวข้อการอบรมดั

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย.