ข่าวสารกิจกรรมหน่วยงาน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้แทนจากบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา สหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบอัตโนมัติของนักศึกษาสา

เคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืช

วันที่ 16 ม.ค.2560 ทีมงานเคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืชอัตโนมัติ (โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติแบบใช้ดิน แบบไม่ใช้ดิน และโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ) ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอนรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับมารยาทไทยแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร : วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พุทธศาสนาหนุนนำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 "ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา"

คณะวิทย์ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ด

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอ

สโมสรคณะวิทย์จัดกิจกรรม freshy night 2016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม freshy night 2016 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

คณะวิทย์จัดกิจกรรมตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 18 รูป ทั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

คณะวิทย์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คณะวิทย์ฯจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 2559 ณ เดอะเวโรน่า รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี