ข่าวสารกิจกรรมหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

5 เมษายน 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บุคลากร หัวหน้าสาขาและผู้บริหารคณะวิทย์ร่วมเสวนากาแฟ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 เมษายน 2560 บุคลากร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเสวนากาแฟร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเ

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์

เมื่อ 24 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดโครงการน

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ 1 นายรพีพัฒน์  บุญทัศน์

กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยึ จัดกิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560

คณะวิทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์โครงการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ ปีการศึกษา 2560

2 มีนาคม 60 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการเลือกตั้ง นายวีระพล วัฒนวงศาโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่

คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯจัดเสวนาสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเสวนาสภากาแฟ ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสภากาแฟครั้งนี้