ข่าวสารกิจกรรมหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษา

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์

เมื่อ 21 ม.ค.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การทำงาน การเขียนประวัติย่อ การจัดทำวีดีทัศน์แนะนำตนเอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 19 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นความสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้แทนจากบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา สหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบอัตโนมัติของนักศึกษาสา

เคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืช

วันที่ 16 ม.ค.2560 ทีมงานเคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืชอัตโนมัติ (โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติแบบใช้ดิน แบบไม่ใช้ดิน และโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ) ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอนรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับมารยาทไทยแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร : วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พุทธศาสนาหนุนนำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 "ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา"

คณะวิทย์ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ด

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอ