เผยแพร่ความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่สาธารณชน : การพัฒนาเครื่องจักรการผลิต และพัฒนาโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์ถ่าน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).
บริการวิชาการ

จากการดำเนินโครงการบริการตามความต้องการของชุมชน กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนบ้านหนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่ามีการดำเนินงาน เรื่องการพัฒนาเครื่องจักรการผลิต และพัฒนาโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ชุมชนบ้านหนองเลง โดยมี อาจารย์ภานุมาศ  บุญผดุง, ดร. จิรวัฒน์ สิตรานนท์, ดร.กมลวรรณ  จิตจักร, อาจารย์ชวลิต  ปัญญาอิสระ, อาจารย์ภัทราพร  สัญชาตเจตน์ และอาจารย์อภิวัฒน์  จันโท อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  

“ เรามารู้จักเกร็ดความรู้เรื่องโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กัน ”

การออกแบบโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามหลักอากาศพลศาสตร์ กล่าวคือ อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง เนื่องจากความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็น  หรือ อากาศร้อนเบากว่าอากาศเย็น ดังนั้น ช่องทางเข้าของอากาศที่ไหลผ่านโรงเรือนควรอยู่ต่ำ  และช่องทางออกของอากาศควรอยู่สูง และอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ส่วนการไหลของอากาศจะต้องไหลตามแนวยาวของโรงเรือน เพื่อที่จะได้พาความร้อนและความชื้นออกจากโรงเรือนได้มากขึ้น ตามกระบวนการไหลแบบการแทนที่อากาศ ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้พลังงาน
 ทิศทางการติดตั้งโรงเรือนโดยให้ด้านข้างอยู่ในทิศตะวันออก และตะวันตก ด้านหน้าและหลัง อยู่ตามแนวเหนือใต้ หรือใกล้เคียง และพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งต้องติดตั้งในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่มีต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างอื่นบดบังแสงอาทิตย์
วัสดุที่ใช้ทำโดมพาราโบลา โดยใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดเคลือบสารป้องกันแสงยูวีในการทำหลังคา ทำให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี และรังสีอาทิตย์ที่แผ่อยู่ในโรงเรือนจะผ่านออกมาได้น้อย ซึ่งทำให้ความร้อนส่วนใหญ่ถูกกับเก็บไว้ในโรงเรือน นอกจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตจะเป็นฉนวนกันความร้อนออกจากโรงเรือนแล้ว ยังมีน้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ง่ายอีกด้วย

“ ดร. จิรวัฒน์  สิตรานนท์ ”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

<

 

 

 

ภาพที่ 1 บรรยายและปฏิบัติการลงพื้นที่ เรื่อง หลักการทำงานของระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมการจัดการเตรียมการระบบออโตเมติกส์ ที่ทำให้สะดวกในการทำงานของระบบ

ภาพที่ 2 โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชน