นักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริหาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 คณาจารย์สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดแข่งขัน "Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2017 ค้นหาสุดยอดเชฟระดับโลก" ในงาน Food and Hotel 2017 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทคบางนา   โดยนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวได้รับรางวัล ดังนี้

1.นายวรภัค  สุริยมิตรเสถียร  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศนียบัตร

  ประเภทการแข่งขัน Western Hot Plated Dessert (individual)

 เมนู "กล้ว..ที่ไม่กล้วย (ฺBanana Crumble Cake)"

2.นางสาวชญานิศ  ถนอมรอด  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศนียบัตร

  ประเภทการแข่งขัน Western Hot Plated Dessert (individual)

 เมนู "3 คำ ฉันรักเธอ (3 Styles Panna Cotta)"

โดยมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้

1.อ.ปภากร  ศรีสอน

2.ดร.ศธิธร  ปุรินทราภิบาล

3.อ.ญาธิปกร  ธีระภัทรพลชัย

4.ดร.พัชนี  บุญธกานนท์

5.ดร.อนงค์นาฏ  โภณางกูร