นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นในงานการประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

 

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำทีมโดย ผศ.ดร.ระวิน  สืบค้า, ดร.กรรณพต  แก้วสอน, อ.ชนิดา บุพตา, อ.ศุภสิทธิ์  ประเสิรฐลาภ และอ.ชวลิต ปัญญาอิสระ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 41 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงานการประชุมวิชาการจำนวน 5 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลระดับชาติ จำนวน 5 รางวัล คือ
 

1. โครงงานเรื่อง "การพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติเพื่อป้องกันการกระแทกของผลเมล่อน" ผลงานของ ตรีทิพ  เทวกุล, ณภูริ์  เพ็งเกษม, ธิดารัตน์  รักษากิจ, สิทธิพงศ์  หิตะจารีย์ (นักศึกษา) ซึ่งมี ดร.กรรณพต  แก้วสอน และ อ.ศุภสิทธิ์  ประเสิรฐลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
­รางวัลดีเด่นเกียรติยศ ภาคบรรยาย
­รางวัลดีเด่น ด้านการนำเสนอ ภาคบรรยาย
­ระดับเหรียญเงิน (ภาคบรรยาย)

2. โครงงานเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกไส้กรอก” ผลงานของ จิรฐา ปฐมรัตน์, จิรายุ ปฐมรัจน์, ภิญญาภัชญ์  จันทร์ศิริ (นักศึกษา) ซึ่งมี คุณดำรงฟล ศิลปะคง และ อ.ศุภสิทธิ์  ประเสริฐลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
­รางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์) 
3. โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องบดเศษกระดองปูม้า” ผลงานของ นันทพล เอี่ยมสอาด, กันตพิชญ์  ไหลพานิช, สุจินดา  คุนากัณต์, ศุภสัณห์  เสงี่ยมจิตต์ (นักศึกษา) ซึ่งมี ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
­รางวัลระดับเหรียญทองแดง (ภาคนิทัศน์) 

 

 

 

 

ข้อมูล:ดร.กรรณพต  แก้วสอน

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา