นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น "เพชรราชมงคลตะวันออก" ปีการศึกษา 2560 ด้านกีฬา

นายแสนเชิง พรมชิตร์  นึกศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น "เพชรราชมงคลตะวันออก" ปีการศึกษา 2560  ด้านกีฬา  ซึ่งจะเข้ารับโล่ห์เกียรติคุณในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   โอกาสนี้ขอแนะนำประวัติของนักศึกษาคนเก่ง โดยคร่าว ดังนี้

นายแสนเชิง พรมชิตร์
เกิด 28 ก.ย.2535

การศึกษา

จบการศึกษาชั้นมัธยม 1-6  โรงเรียนชลราษฎรอำรุง2 (อ่างศิลาพิทยาคม)
จบการศึกษาปริญญาตรี ม.บูรพา คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบเซรามิกส์
กำลังศึกาาปริญญาโท มทร.ตะวันออกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา เทคโนโลยีพลังงาน

 

ประวัติด้านกีฬา:

เริ่มตั้งแต่ ม. 2 เป็นนักกีฬาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง2 (อ่างศิลาพิทยาคม)
พ.ศ.2555    เริ่มเดินสายแข่งบาสเกตบอล รุ่นประชาชน 
พ.ศ. 2556    มีโอกาสได้เดินสายในกรุงเทพ ในนามทีม NPBC
ทีมที่เคยเล่นให้. ทีม JESUS (ได้อันดับ3ในรายการบาสพระพุทธสิหิงชลบุรีในปี2555)
ทีม เกาะลอย ได้อันดับ3ในรายการบาสพระพุทธสิหิงชลบุรีในปี2557 และ อันดับ2ในรายการชลบุรีโอเพ่นปี2557)
SRC-REMIX.(เป็นผู้ก่อตั้งและรวบรวมสมาชิกตั้งแต่ปี2557เป็นเวลา1ปี)
ทีมSRCจัดว่าเฟี้ยว.  ทีมPAYAMAO