การวิจัย

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
สรุปงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ