การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ 17 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
แผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560 24 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีข้าวต้มหางออกพรรษา 16-17 ต.ค.2559
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม 19 ธันวาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร 6 พฤษจิกายน 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 27 ตุลาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 สิงหาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 18 สิงหาคม 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ