การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

องค์ประกอบที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการธำรงรักษ์การทำประมงและการต่อเรือบางพระ 23 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณบดีคณะวิทย์ฯ นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาร่วมอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของบางพระ 17 พ.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทย์จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ 17 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
แผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560 24 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีข้าวต้มหางออกพรรษา 16-17 ต.ค.2559
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม 19 ธันวาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร 6 พฤษจิกายน 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 27 ตุลาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 สิงหาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 18 สิงหาคม 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ