ผลงานอาจารย์และนักศึกษา

นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี และ นายเมธาวุฒิ บัวขาว

นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017