สาขาวิชาและหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 สาขา ระดับปริญญาโท 1 สาขา และสาขาให้บริการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 สาขา มีรายละเอียดดังนี้


 
 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาให้บริการการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษา จำนวน 3 หน่วยงาน

  • สำนักงานคณบดี

  • ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

  • ศูนย์ความปลอดภัยของอาหาร