ติดต่อเรา

ดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์/โทรสาร 038-358225

อีเมล์ : sci.rmutto@gmail.com

Facebook :www.facebook.com/sci.rmutto