ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทย์ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ด

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรคณะวิทย์จัดกิจกรรม freshy night 2016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม freshy night 2016 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

คณะวิทย์จัดกิจกรรมตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 18 รูป ทั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

คณะวิทย์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คณะวิทย์จัดโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน : ค่ายวิทย์จิตอาสา ณ ธุดงคสถานชั้นยอด สาขาวัดปาลิไลยวัน ต.บางพระ จ.ชลบุรี

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค. 59 เวลา ณ ห้อง208 อาคารศูนย์เรียนรวม มทร.ตะวันออก วิทยากรโดย Anthony Lloyd Edwards จากสถาบันสอนภาษา Happy English

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตัวแทนมาจาก 4 สาขาวิชา คือ นางสาวน้ำฝ้าย ปะสีละเตสัง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวศยามิน วิรุณภักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายภานุรุจ

คณะวิทย์จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 มี.ค 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมง

คณะวิทย์โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 10-11 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 ราย ร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์คณะฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โรงเรียนคือ 1.โรงเรียนหนองแหนวิทยา 2.โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 3.โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 4.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 5.โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 6.โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"

มรภ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 22 ราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก