ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์

เมื่อ 24 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผมีผลิตภัณฑ์พัดไทย "พอดีคำ" (2015

กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยึ จัดกิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ ปีการศึกษา 2560

2 มีนาคม 60 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการเลือกตั้ง นายวีระพล วัฒนวงศาโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่

คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯจัดเสวนาสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเสวนาสภากาแฟ ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสภากาแฟครั้งนี้

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์

เมื่อ 21 ม.ค.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การทำงาน การเขียนประวัติย่อ การจัดทำวีดีทัศน์แนะนำตนเอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 19 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นความสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้แทนจากบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา สหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบอัตโนมัติของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการจัดการเรียนการสอนแ

เคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืช

วันที่ 16 ม.ค.2560 ทีมงานเคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืชอัตโนมัติ (โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติแบบใช้ดิน แบบไม่ใช้ดิน และโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ) ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอนรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับมารยาทไทยแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ (คุณนริศรา วงศ์วิลัย คุณอาภรณ์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร : วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พุทธศาสนาหนุนนำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 "ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา"