ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี  จัดกิจกรรมยินดีต้อนรับปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า "คาวบอยไนท์  ปาร์ตี้"  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์บุคลากรในคณะ

ดร.นันทพร พึ่งสังวร นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน SANSCI 2017

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดร . นันทพร พึ่งสังวร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหน่วยเขือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ระบบ Arduino

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ Arduino ในงานด้านวิศวกรรมเกษตร และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์และนิสิต 2 สถาบัน เข้าศึกษาดูงาน จากตู้ปลูกพืชอ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560 (ไหว้ครู) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประธานในพิธี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษาการไ

สโมสรนักศึกษาจัดโครงการทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำบุญประจำปี 2560  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีประธานในพิธี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดการแข่งขันการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “STEM Quest”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “STEM Quest”  ในงานวันเกษตรแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทย

คณะวิทย์จัดโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา  วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ชายทะเลบางพระ และวัดวิเวการาม เป็นกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะชายทะเลบางพระ หมู่ที่ 1  และกิจกรรมพัฒนาวัดวิเวการาม โดยมีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาท้องที่ชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันระหว่างคณะฯ กับชุมชน นำโดยคณบด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบนำโดย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีฯ และรองคณบดี  ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านวิชาการ กิจกรรมของนักศึกษา และด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา   อีกทั้งมีคณาจารย์จากทุกส

คณะวิทย์ฯ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2560  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการประกวดโครงงานมีรายละเอียด ดังนี้
 

สาขาวิทย์-อาหาร จัดจัดแข่งขันประกอบอาหาร เมนูไข่พระอาทิตย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดแข่งขันประกอบอาหาร เมนูไข่พระอาทิตย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

สาขาวิทย์-อาหาร จัดการแข่งขัน เมนูส้มตำลีลา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการแข่งขัน เมนูส้มตำลีลา วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560