ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา) ในวันเสาร์ที่่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่า    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558