โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค. 59 เวลา ณ ห้อง208 อาคารศูนย์เรียนรวม มทร.ตะวันออก วิทยากรโดย Anthony Lloyd Edwards จากสถาบันสอนภาษา Happy English