อาจารย์คณะวิทย์ ให้บริการวิชาการส่งเสริมอาชีพด้านประมง

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ขอความอนุเคราะห์ ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประมง เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยและการแปรรูปเพื่อเพิ่มพูนค่าให้หอยแมลงภู่ซึ่งได้มีการปฏิบัติการแปรรูปหอยแมลภู่รมควัน