อธิการบดีพร้อมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)”

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ตวงสิริ. สยมภาค รองคณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)” ภายใต้โครงการยกระดับบุคลากรสู่การเป็นผู้นำชุมชนดิจิทัล โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2561 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จ. ชลบุรี) ภาคเหนือ (จ. เชียงใหม่) ภาคอิสาน (จ. ขอนแก่น) และภาคใต้ (จ. ภูเก็ต) ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 350 คน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สามารถสร้างงานและสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดธุรกิจของชุมชนต่อไปได้ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการและประสานงานโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ห้องประชุมแสนสุข 4-5 ชั้น 1 จังหวัดชลบุรี