สาขาวิศวกรรมเมคคาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 5-27 ตุลาคม  2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree แบบ credit bank (หลักสูตรเทียบวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC  ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่สนใจ และพนักงานจากสถานประกอบการในภาคตะวันออก หลักสูตรที่ 1  จำนวน 35 คน  หลักสูตรที่ 2 จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และตัวแทนจากบริษัทในภาคอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในโครงการ ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree แบบ credit bank (หลักสูตรเทียบวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต)  มีกำหนดการจัดอบตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2563  ตามกำหนดการที่แนบมานี้  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทร 081-940-9272  Email: sci.rmutto@gmail.com  Facebook: https://www.facebook.com/MechatronicsRMUTTO/