สาขาวิทย์-อาหาร จัดการแข่งขัน เมนูส้มตำลีลา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการแข่งขัน เมนูส้มตำลีลา วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม จับจูด (วิทยาลัยดุสิต พัทยา) สมาชิก นายพัฒนรัฐ อุ่นใจและนางสาวพลับพลึง แพงคำฮัก

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมผู้หญิงฉุกเฉิน (ส้ำตำลูกครึ่ง) สมาชิก นายจตุรโชค สายสุ่ยและนายนครชาย ไวยวิเชียร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมส้มตำบ้านครูต้อย สมชิก นางสุนันท์ สมจันทราและนางรุ่งเรือง กมล

 

ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้รับการสนับสนันเงินรางวัลโดย คุณเด็ดเดี่ยว บุญมา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และสาขาวิชาฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมรับชมและเชียร์ทำให้การแข่งขันสนุกสนานมากขึ้นครับ

(ภาพโดย Arkira Stocker)