สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน มจธ.

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 21 คน   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และสำนักสวนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) กรุงเทพ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาชีววัตถุที่โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility, NBF)     เยี่ยมชมกระบวนการผลิตระดับ Pilot scale ของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  เช่น การผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตยีสต์ ผง การทำมะนาวผง เป็นต้น  เยี่ยมชมหน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม ดูการวัดวางห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การจัดการของเสีย การจัดเก็บสารเคมี   เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ  ซึ่งได้นำเสนอ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการจัดสิทธิบัตร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา เพราะทำให้เห็นเครื่องมือเครื่องใช้ระดับโรงงานต้นแบบ ได้เรียนรู้ ตัวอย่างงานวิจัย การจัดการของเสียห้องปฏิบัติการ ซึ่งจากประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับเหล่านี้ ไปต่อยอดทางการศึกษาและการทำงานในอนาคตได้

 

 

 

ข้อมูล: สุธีรา อานามวงษ์

เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา