สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน ในงานวันเกษตรแห่งขาติ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัย ของสาขาวิชาสู่ชุมชน โดยหัวข้อการอบรมดังนี้
วันที่ 9 ก.ค. 2560 อบรมการผลิตแหนมเห็ด


วันที่ 10 ก.ค. 2560 อบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์กิมจิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ

 สบู่ดอกไม้แห้ง

และการผลิิตนำหมักชีวภาพ
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก