สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด ออกแบบการทดลองและลงมือปฏิบัติการจริง โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน คน 46 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 23 ทีม  ผลการประกวดผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ทีม เคน เดชา จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ชลกันยานุกูล C  จากโรงเรียนชลกันยานุกูล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ส.ว.ศ 3  จากโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม