สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าของสาขาวิชาเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้