สาขาวิชาวิทย์-อาหาร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหาร

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ตวงสิริ  สยมภาค และ ดร.วิริยา  นิย์ธีรานนท์  นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ณ บริษัท ที เอ็น ดี ฟูดส์อินดัสตรีย์ จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย บริษัทฯ จะแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลเกษตร  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียน ให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร