สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

      สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดให้มีอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน โดยอบรมการทำขนมดอกอัญชัน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนและผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี ให้แก่สมาชิกกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 

การบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนในการแปรรูปอาหารที่จัดขึ้นนี้ ทางสาขาวิชาได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ถือเป็นการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 

ข้อมูล/ภาพ: อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย เรียบเรียง: ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล เผยแพร่:กฤติภูมิ แวงภูลา