สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ ตำแหน่ง Executive Chef โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยจัดอบรมในหัวข้อ การออกแบบและการประกอบอาหาร การนำเสนอและการตกแต่งอาหาร เพื่อให้บุคลากรในสาขาและผู้ที่สนใจได้รับพัฒนาความรู้ด้านทักษะด้านการประกอบอาหาร ศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร