วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นำโดยนายบำรุง การณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวน 5 คน นักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้านการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการนี้ นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี นายนพรุจ เขียวนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

 

 

เรียบเรียง: อดิศักดิ์  จำปาสี

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา