บุคลากรและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 26 เมษายน 2560 บุคลากรและคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 13 คน  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ห้องปฏัติการ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา และการบริหารหลักสูตรฯ