บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้แทนจากบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา สหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบอัตโนมัติของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์