บริษัท บลูแทส จำกัด รับสมัครพนักงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) หลายอัตรา

บริษัท บลูแกส จำกัด เปิดดำเนินการเกียวกับการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซ LPG เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้

1. ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำรุง จำนวน 3 ตำแหน่ง
2. ฝ่ายขายด้านเทคนิค,งาน Project เป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด