นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยคณะผู้บริหารคณะฯ นำโดย รศ. ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากกองนโยบายและแผน อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคลัสเตอร์หุ่นยนต์ 

เรียบเรียง : ดร.สุธีรา อานามวงษ์ ภาพ : กฤติภูมิ แวงภูลา