นักศึกษาสาขาวิทย์-อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนจากประธานกรรมการบริษัทจิ้วฮวดจำกัด

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค และ ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ ได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ น.ส.สุพรรณี บุญวิเศษ น.ส.ณัฐพร พันธุ์คง น.ส.มนัสนันท์ ไพศาลเจริญไมตรี น.ส.กัญญาภัค เจริญแพทย์ และ น.ส.ธมลวรรณ ขำโหลน เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากคุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการบริษัท จิ้วฮวด จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ตำบลแสนสุข อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี

 

ขอบคุณข้อมูล: ดร.วิริยา  นิตย์ธีรานนท์   เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา