ทีมผู้บริหารคณะวิทย์ ร่วมประชุมร่วมมือ ด้านวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันที่ 20 พ.ย.2561 อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต  ดร.สุธีรา  อานามวงษ์  พร้อมกับหัวหน้าสาขาและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการ กับภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการ และคณาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการ อาทิเช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิศวกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์