ตัวแทนนักศึกษาพร้อมคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบคณบดีเพื่อรายงานผลในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.กรรณพต แก้วสอน, อ.ชนิดา บุพตา, อ.ศุภสิทธิ์ ประเสิรฐลาภ นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร ที่ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ จากงานประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย น.ส.ธิดารัตน์ รักษากิจ, นายสิทธิพงศ์ หิตะจารีย์, นายศรัณยู บุญทัน, น.ส.ภิญญาภัชญ์ จันทร์ศิริ, และนายนันทพล เอี่ยมสอาด เข้าพบ ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดี และผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้คณบดีกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษา ที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภท ที่ทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ฝึกฝน สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์และนำชื่อเสียงมาสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอขอบคุณทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็งทุกคน ที่ได้ทุ่มเทพร้อมกับดูแล และให้คำแนะนำนักศึกษาอย่างเต็มที่