ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทย์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 62

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2562  น.ส.ศศิวิมล บุษบา และ น.ส.เกศสิรินทร์ คงเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการ "SINGHA R-SA YOUTH CAMP 2019 ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา" ณ
สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำกิจกรรม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้นำนักศึกษา และเป็นเครือข่ายการทำกิจกรรมอาสาที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน  

โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย ทำแนวกันไฟป่า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหตุการณ์ 13 หมูป่าจากทีมหน่วย Navy Seal พร้อมกับนำเสนอแผนกิจกรรมสิงห์อาสาในแต่ละภาค เพื่อช่วยกันสะท้อนปัญหาภูมิภาคของตนก่อนหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือจากมนุษย์ต่อไป

เนื้อหา : ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์  เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา