คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอนรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับมารยาทไทยแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ (คุณนริศรา วงศ์วิลัย คุณอาภรณ์ ทองดี และ คุณเมทินี จันทร์บุญนะ)