คณะวิทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ บุคลากร และตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor) แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิจ เข็มทอง เป็นวิทยากรบรรยาย