คณะวิทย์ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันสิ่่งประดิษฐ์แบตเตอรี่พกพาจากน้ำส้มสายชู  ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนของเหลือใช้ ให้เป็นไฟฟ้า" ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มีนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน คน 42 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 14 ทีม  ผลการประกวดผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

  • รางวัลชนะเลิศ ทีม God-Dog (หมาเทพ) จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม พรรณราย ชรอ. จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ถ้าผมชนะ มิสจอยจะ... จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 

ขอบคุณ ข้อมูล : อ.เพียงขวัญ  เครือภู่   ภาพ :สุรบดินทร์ อุตมัง

ดูรูปภาพทั้งหมด